Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Για αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροφόρου περίφραξης : Ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους

Καλά νέα έρχονται από το ΥΠ.Α.Τ για τους μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους καθώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, υπέγραψε απόφαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με συμμετοχή στη δράση 1.1, που αφορά στην «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 2.1.6 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις», στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

Η συγκεκριμένη δράση εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της αρκούδας. Αποδέκτες της πρόσκλησης είναι μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.


Στόχος της εφαρμογής της αγοράς και εγκατάστασης ηλεκτροφόρου περίφραξης είναι να αποφευχθούν οι ζημιές που καταγράφονται από την «εισβολή» των αρκούδων σε χώρους μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων ή κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ώστε να προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις ενίσχυσης από τις 15 Ιουλίου έως και τις 28 Σεπτεμβρίου.


Πηγή: http://www.stagonnews.gr/el/current/greece/8598?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Ασθένειες των Μελισσών - Ενδιαφέρων Site

Ένα πολύ ενδιαφέρων site που μπορούμε να αντήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις ασθένειες των μελισσών είναι το παρακάτω: 


Ο διαχειριστής της σελίδας είναι ο Κος Guido Cordoni  ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστίμιο του Surrey. Δυστηχώς η σελίδα είναι στα αγγλικά. Για όμως δεν γνωρίζουν αγγλικά θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε μερικά άρθρα.

Μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα είναι η παρακάτω:


Περιέχει επηστιμονικά νέα για τη μέλισσα και τις ασθένειες της και ενημερώνετε τακτικά!

Απολαύστε!